Cookies/Gdpr

The vast majority of websites today use so-called cookies or cookies to improve the user experience. A cookie is a text file that, when visiting or interacting with a web page, is stored in your browser’s internal memory. With new legislation and new EU rules for information collection and privacy, many people are wondering what “cookies” are. Here you will find information about how we use cookies at qm365.com

Use of cookies / cookies
“Cookies” – or “cookies” – are a standard technology that almost all websites use today. A cookie is a small text file that is placed in your browser’s internal memory, and it allows us to keep track of what you put in your shopping cart and which items are presented, and gives us statistics that we use to make our website better for our users. . Most modern browsers (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) are set to accept cookies automatically, but you can choose to change the settings so that cookies are not accepted. We point out that it will lead to very many websites not working optimally if you do not accept cookies.

Google Analytics
This sees where you came from (search engine, keywords, link, etc.) when you landed on our pages. We use Google Analytics both internally on our pages, but also in banners and images. Therefore, you can occasionally look at cookies called __utmz.

This keeps track of how many times you have been to our pages, so that we can see how many users we have who are in for the first time and how many come to our pages more often.

These holders control where the challenge you are inside our pages, and where the challenge visits goods. These are deleted when you leave our pages.

In accordance with the new EU laws and GDPR from 25 May 2018, the user of our pages (From the EU) must also choose whether they want to be “tracked” by Google Analytics.

Google is then the “Data Processor” who collects the data while QM 365 is the “Data Controller” who manages and looks at the data.

Other cookies in Analytics:

_ga is used to see the difference between users and has a lifespan of 2 years

_gid is used to see the difference between users and has a lifespan of 24 hours.

_gat manages / processes all requests and has a lifespan of 10 minutes.

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva “cookies” er. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på qm365.com

Bruk av informasjonskapsler/cookies
“Cookies” – eller “informasjonskapsler” – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Google Analytics
Denne ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre sider. Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i bannere og bilder. Derfor kan du av og til se to cookies som heter __utmz.

Denne holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.

Disse holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider.

I henhold til de nye EU lovene og GDPR fra og med 25. mai 2018 skal også brukeren av våre sider (Fra EU) selv velge om en ønsker å bli «tracket» av Google Analytics.

Google er da «Data Proccesor» som samler inn dataene mens QM 365 er «Data Controller» som styrer og ser på dataene.

Andre Cookies innen Analytics:

_ga brukes til å se forskjell mellom brukere og har en levetid på 2 år

_gid brukes til å se forskjell mellom brukere og har en levetid på 24 timer.

_gat styrer/behandler alle forespørsler og har en levetid på 10-minutter.

Contact us